Aviso Legal

Lectores

Búsola non se fai responsable das opinións nin comentarios que os lectores expresen. Búsola resérvase o dereito de suprimir, parcial ou totalmente, todos aqueles escritos que vaian contra a dignidade e ou/moralidade das persoas.

Colaboradores

Búsola non se fai responsable das opinións dos colaboradores que as expresarán, en todo momento, de maneira individual e ningún caso caso representando a opinión da revista. A opinión de Búsola só está definida polas entradas asinadas polos tres membros do equipo de redacción

Dereitos de autor

Búsola está baixo Licenza Creative Commons. Por tanto, son libres de copiar, distribuír e comunicar publicamente todos os nosos contidos, sempre que se faga referencia á fonte da información (busola.org) e ao autor se o hai.

Datos persoais

Búsola comprométese a tratar os datos persoais, que os lectores e ou/clientes faciliten ao rexistrarse como usuarios, con estrita confidencialidade, de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de datos persoais.